Tilbud!

Interaktivt kurs A1.1 (1 års tilgang)

449 kr

Hva er inkludert i Norsk Hjemme A1.1 interaktivt kurs?

  • 193 interaktive tavler
  • dialoger med morsmålsstemmer
  • grammatikkforklaringer
  • øvelser, quiz og tester
  • tilbakemelding på lekser
  • nyttig ordforråd
  • infografikk
SKU NH_00001 Kategori

Norsk Hjemme A1.1 interaktivt kurs er en innovativ tilnærming til å lære norsk som kombinerer selvstudium og læring med en lærer. Kurset består av 193 interaktive tavler og over 300 sider med dialoger, øvelser, infografikk, opptak, grammatikkforklaringer og skriftlige oppgaver. De skriftlige oppgavene kontrolleres av lærer, som sender tilbakemelding til eleven innen 3 virkedager.

Norsk Hjemme A1.1 interaktive kurs er for deg hvis…

du starter eventyret ditt med det norske språket og leter etter en effektiv metode som lar deg begynne å kommunisere på norsk så snart som mulig
du ønsker å organisere og gjenta kunnskapen du har fått så langt
du liker å lære i ditt eget tempo
arbeidsplanen din endres ofte, så det er vanskelig for deg å tilpasse deg datoene for kurs med en lærer
du liker en kombinasjon av læring og moro

Ytterligere informasjon

Kurset fungerer best på datamaskin.

Tilgang til kurset gis for ett år.

For øyeblikket er det interaktive kurset kun tilgjengelig på nivå A1.1. De neste nivåene vil snart være tilgjengelige.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
× WhatsApp