Om oss

Hvorfor oss?

Målet vårt er å få deg til å føle deg hjemme i Norge ved å hjelpe deg med å mestre Norsk Hjemme.

Vi vet at å lære et nytt språk kan være litt av en utfordring, spesielt hvis du prøver å kombinere språktimer med arbeid og andre daglige oppgaver. For folk som ikke har for mye tid til daglig, har vi laget vår egen måte å undervise og lære på som gjør det lettere å huske nye ord og uttrykk. Som et resultat kan selvstendig arbeid utenfor klasserommet holdes på et lavest mulig nivå.

Under kursene bruker vi våre originale fargerike diagrammer med illustrasjoner, som gjør det lettere å huske vokabularet og hjelper til med å forstå grammatikk. Vi lærer gjennom spill, spørrekonkurranser og samtaler. Vi gjennomfører undervisning på en dynamisk måte og unngår monotoni. Vi prøver å få hver enkelt av studentene til å ikke bare begynne å snakke norsk flytende, men også like språket.

Klassene ledes av lærere med mange års undervisningserfaring og utdannelse i norsk ved norske universiteter.

Følg oss på instagram

Om oss
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
× WhatsApp