Interaktivt kurs A1.1

Norsk Hjemme A1.1 interaktivt kurs (tilgjengelig på engelsk, polsk og spansk) er en innovativ tilnærming til å lære norsk som kombinerer selvstudium og læring med en lærer. Kurset består av 193 interaktive tavler og over 300 sider med dialoger, øvelser, infografikk, opptak, grammatikkforklaringer og skriftlige oppgaver. De skriftlige oppgavene kontrolleres av lærer, som sender tilbakemelding til studenten innen 3 virkedager.

Hva er inkludert i Norsk Hjemme interaktivt kurs?
 • 193 interaktive tavler
 • dialoger med morsmålsstemmer
 • grammatikkforklaringer
 • øvelser, quiz og tester
 • tilbakemelding på lekser
 • nyttig ordforråd
 • infografikk
Norsk Hjemme A1.1 interaktive kurs er for deg hvis...
 • 193 interaktive tavler
 • dialoger med morsmålsstemmer
 • grammatikkforklaringer
 • øvelser, quiz og tester
 • tilbakemelding på lekser
 • nyttig ordforråd
 • infografikk
 • Norsk Hjemme A1.1 interaktivt kurs er for deg hvis…
 • du starter eventyret med det norske språket og leter etter en effektiv metode som lar deg begynne å kommunisere på norsk så snart som mulig
 • du ønsker å organisere og gjenta kunnskapen du har fått så langt
 • du liker å lære i ditt eget tempo
 • arbeidsplanen din endres ofte, så det er vanskelig for deg å tilpasse deg datoene for kurs med en lærer
 • du liker en kombinasjon av læring og moro
Ytterligere informasjon
 • Kurset fungerer best på datamaskin.
 • Tilgang til kurset gis for ett år.
 • For øyeblikket er det interaktive kurset kun tilgjengelig på nivå A1.1. De neste nivåene vil snart være tilgjengelige.
Pris

Kurset koster 499 kr.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
× WhatsApp